Administratieve begeleiding en ondersteuning

Een goed functionerende administratie en documentenverwerking is de basis naar een optimaal werkende financiële en boekhoudkundige verwerking. Immofiscal begeleidt u graag bij deze opvolging en de eventuele (her)structurering ervan.

Hoe gaan wij te werk?

We screenen uw administratieve verwerking en zetten deze in kaart.
Daarna bespreken we samen waar we kunnen bijsturen en hoe we dit aanpakken.

Naar wie richt Immofiscal zich?

Immofiscal richt zich in hoofdorde naar vennootschappen en verenigingen, naar Belgisch recht.

Wenst u een domiciliëringscontract af te sluiten?

Alle correspondentie (administratief, fiscaal en financieel) komt dan rechtstreeks aan bij Immofiscal. Wij verzekeren de follow-up en volgen alles nauwgezet voor u op. Uiteraard wordt u bij elke stap op de hoogte gehouden. Zo hoeft u nooit meer uw hoofd te breken over de verschillende documenten en of deze wel correct opgevolgd werden.